Woonverzekering

 

Opstalverzekering dekt de ontstane schade aan uw woning en bijgebouwen, inclusief muren, badkamers, daken, vloeren en zelfs zonnepanelen (indien in eigendom). Deze verzekering biedt bescherming tegen schade veroorzaakt door diverse gebeurtenissen, zoals brand, storm, blikseminslag en pogingen tot diefstal of vandalisme. Belangrijk om te weten is dat de verzekeraar geen schade vergoedt die opzettelijk is veroorzaakt, het gevolg is van slecht onderhoud (slijtage, veroudering of roest) of het resultaat is van onjuist uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien kunt u de opstalverzekering uitbreiden met verschillende modules, zoals bijvoorbeeld glasvergoeding, en u kunt kiezen voor verschillende bedragen aan eigen risico.

 De inboedelverzekering, daarentegen, dekt de ontstane schade aan losse spullen in uw woning. Deze verzekering biedt bescherming tegen schade veroorzaakt door gebeurtenissen zoals brand, schroeischade, waterschade, inbraak (diefstal), vorst, storm, blikseminslag, vandalisme en rellen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat schade die opzettelijk is veroorzaakt, voortkomt uit slecht onderhoud (slijtage, veroudering of roest) of het resultaat is van onjuist uitgevoerde werkzaamheden niet wordt vergoed door de verzekeraar. Daarnaast kunt u de inboedelverzekering aanpassen aan uw behoeften door modules toe te voegen, zoals dekking voor mobiele elektronica, glas en spullen buitenshuis, en u kunt verschillende eigen risicobedragen kiezen.